Regulamin
484
page-template-default,page,page-id-484,theme-bridge,bridge-core-3.0.1,woocommerce-no-js,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6,elementor-page elementor-page-484

Regulamin

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem digitalaffairs.institute/sklep oraz zasady dokonywania zakupów za jego pośrednictwem. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym (zwanym też w dalszej części regulaminu Klientem) a Sprzedającym.
  1. Kupujący: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.
  2. Sprzedający: Instytut Spraw Cyfrowych Sp. z o.o. wpisaną do KRS 0000992857, z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 17b, 02-776 Warszawa, NIP: 9512549745, REGON: 523165880. Firma posiada rachunek bankowy w Banku mBank o numerze: 33 1140 2004 0000 3802 8308 1267.
   W dalszej części regulaminu firma Instytut Spraw Cyfrowych Sp. z o.o. zwana jest skrótowo: ISC.
 1. Serwis digitalaffairs.institute/sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.
 1. Dane kontaktowe ISC:
  digitalaffairs.institute
  kamila.pendyk@digitalaffairs.institute
  tel. kom.: +48 505 514 319
 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto 
 1. Sklep digitalaffairs.institute/sklep prowadzony jest przez ISC.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE.
 1. Do skorzystania z oferty dostępnej za pośrednictwem digitalaffairs.institute/sklep  (zwanym też w dalszej części regulaminu Sklepem) niezbędne jest:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej,
 3. włączona obsługa plików Cookies,
 4. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
 1. Podstawowymi warunkami realizacji dokonanego zamówienia są:
 1. zapoznanie się z regulaminem sklepu i zaakceptowanie jego zapisów.
 1. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 1. Informacje podane na stronach internetowych sklepu (opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po dokonaniu płatności. 
 1. Klient otrzymuje produkt natychmiast po dokonaniu płatności. Na wyświetlonej stronie będzie link, w który należy kliknąć w celu automatycznego pobrania.
 1. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne. O wystąpieniu takiej sytuacji Klient zostaje poinformowany przez pracownika ISC. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego produktu albo z całości zamówienia.
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI.
 1. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione towary:
 1. płatność elektroniczna (on-line) za pośrednictwem serwisu WooCommerce Ireland Limited
  Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl
  Dublin
  D02 AY86 IE
  VAT: IE 3727924LH
 1. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu  płatności elektronicznej (on-line), zamówienie jest przekazywane do realizacji po jego opłaceniu. W przypadku niedokonania płatności za zamówienie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 1. Każda przeprowadzona w sklepie transakcja dokumentowana jest fakturą. Faktury wystawiane są na życzenie Klientów. W celu otrzymania faktury należy w uwagach do zamówienia wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury. 
 1. ZWROT TOWARU.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia produktu.
 1. Aby skorzystać z ww. prawa Klient winien poinformować ISC o swojej decyzji odstąpienia od umowy drogą mailową na adres kamila.pendyk@digitalaffairs.institute 
 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. ISC zwraca pieniądze za zwracane towary w terminie do 14 dni roboczych (zwykle do 3 dni roboczych) od ich otrzymania, o ile nie zachodzą przesłanki wykluczające wynikające z opisanych wyżej zapisów (pkt. 1-6).
 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI.
 1. Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego digitalaffairs.institute/sklep jest Instytut SPraw Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 17b, 02-776 Warszawa, NIP: 9512549745, REGON: 523165880.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Instytut Spraw Cyfrowych Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 1. Firma Instytut Spraw Cyfrowych Sp. z o.o. informuje o stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO.
 1. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów sklepu dostępne są na stronie Polityka prywatności.
 1. UWAGI.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).
 1. Uwagi i pytania dotyczące serwisu digitalaffairs.institute/sklep należy zgłaszać na adres mailowy kamila.pendyk@digitalaffairs.institute.

Zarząd ISC dziękuje Klientom za odwiedzenie sklepu i życzą udanych zakupów!